Herlitzaholic!~
Live Art. Die Art.

Louis is always gorgeous

Lao động vất vả thành quả chói loà ❤️thực ra không chói loà lắm nói thế cho nó vần :”) kia là chữ kí anh ảo thuật và ô kia là tượng trưng cho anh cầu thang sẽ kí cơ mờ ngượng qá không dám xin. Tiền phần thưởng cơ quan mẹ :”) và NĂM VOUCHERS CÁI ĐỐNG RỒNG VẼ THUỞ NÀO 💖 coi như vẹn toàn tình nghĩa với bí kíp luyện rồng í hí :”)

suckonmynick:

Me going bowling

listentoyourdragon:

Oh, nothing.

Just over here sniffling. 

From Portrait of Hiccup as a Buff Man.

httydwarriors:

Omg I find this picture so cute 💜💜

pixalry:

DC Comics Illustration Collection - Created by Dan Mora

bonbonpich:

sketches i did for one of my lovely reader. she got my BF fancomic but asked for PeterxHarry sukebu XD

i haven’t watched the movie yet…lacked the idea to draw…ended up putting harry osborn in places of Peter’s gf and enemy, lol.

think i’m going to ship parksborn too once i watch it >w<

texture credit: sirius