\

Herlitzaholic!~

So pleased to be asked~

Ba tuần nữa sẽ ngủ giừơng này~ lâu lâu mới chuyển mà giờ nhà dọn hết sạch đồ đi thấy trống rỗng xung qanh ko có j lí thú để làm ko có cảm hứng học hành hay làm j cả :((( tau muốn chuyển lên nhà mới sớm sớm sớmmmmm :((

0 notes   /   reblog

Hôm nọ về trường gặp thầy Quang Trung 👯

0 notes   /   reblog
Older →